Măsuri de precauție

Despre Bluetooth comunicațiile

 • Tehnologia wireless Bluetooth funcționează pe o rază de aproximativ 10 m. Distanța maximă de comunicații poate varia în funcție de prezența unor obstacole (oameni, obiecte metalice, pereți etc.) sau într-un mediu electromagnetic.
 • Microundele emise de la un dispozitiv Bluetooth pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți setul de căști și alte dispozitive Bluetooth din următoarele locații, deoarece se poate produce un accident:
  • în spitale, în apropierea scaunelor cu prioritate din trenuri, în locurile în care este prezent gaz inflamabil, în apropierea ușilor automate sau a alarmelor de incendiu.
 • Când este utilizat în modul wireless, acest produs emite unde radio. Când este utilizat în modul wireless la bordul unui avion, respectați instrucțiunile personalului de bord cu privire la utilizarea permisă a produselor în modul wireless.
 • Datorită caracteristicii tehnologiei wireless Bluetooth, sunetul redat pe setul de căști este întârziat față de sunetul redat de dispozitivul care transmite. În consecință, sunetul este posibil să nu fie sincronizat cu imaginea atunci când vizionați filme sau jucați jocuri.
 • Setul de căști permite funcții de securitate compatibile cu standardul Bluetooth ca modalitate de asigurare a securității în timpul comunicațiilor utilizând tehnologia wireless Bluetooth. Cu toate acestea, în funcție de setările configurate și de alți factori, acest nivel de securitate este posibil să nu fie suficient. Aveți grijă când stabiliți o comunicare folosind tehnologia wireless Bluetooth.
 • Sony nu își asumă nicio răspundere pentru daune sau pierderi rezultate din scurgeri de informații care apar în timpul utilizării comunicațiilor prin Bluetooth.
 • Conexiunile Bluetooth cu toate dispozitivele Bluetooth nu pot fi garantate.
  • Dispozitivele Bluetooth conectate la setul de căști trebuie să respecte standardul Bluetooth specificat de Bluetooth SIG, Inc. și trebuie să fie certificate conforme.
  • Chiar și atunci când dispozitivul conectat este conform cu standardul Bluetooth, pot exista cazuri în care caracteristicile sau specificațiile dispozitivului Bluetooth nu permit conectarea acestuia sau au ca rezultat diferențe ale metodelor de control, afișajului sau funcționării.
  • Când utilizați setul de căști pentru a vorbi la telefon în regimul „mâini libere”, poate să apară zgomotul, în funcție de dispozitivul conectat sau de mediul de comunicare.
 • În funcție de dispozitivul care va fi conectat, poate fi necesar un timp pentru începerea comunicațiilor.

Notă privind electricitatea statică

 • Este posibil să auziți un ușor țiuit din cauza electricității statice acumulată în corp. Pentru a minimiza efectul, purtați îmbrăcăminte realizată din materiale naturale, care suprimă generarea de electricitate statică.

Note referitoare la purtarea setului de căști

 • După utilizare, îndepărtați setul de căști cu grijă.
 • Deoarece setul de căști realizează o fixare strânsă peste urechi, apăsarea puternică peste urechi urmată de scoaterea rapidă a acestuia poate produce deteriorarea timpanului. Atunci când purtați setul de căști, diafragma difuzorului poate produce un sunet de tip clic. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.

Alte note

 • Nu supuneți setul de căști la șocuri excesive, deoarece este un dispozitiv de precizie.
 • Senzorii tactili poate să nu funcționeze corect dacă aplicați etichete sau alte elemente adezive pe senzorii tactili.
 • Este posibil ca funcția Bluetooth să nu funcționeze cu un telefon mobil, în funcție de condițiile de semnal și de mediul înconjurător.
 • Dacă simțiți disconfort în timpul utilizării setului de căști, încetați utilizarea unității imediat.
 • Vârfurile auriculare se pot defecta sau deteriora după utilizarea și depozitarea pe perioade de timp îndelungate.
 • Dacă apa sau alte materii străine pătrund în setul de căști, acestea pot cauza un incendiu sau un șoc electric. Dacă apa sau o materie străină intră în setul de căști, opriți imediat utilizarea acestuia și consultați cel mai apropiat dealer Sony. În special, aveți grijă în următoarele cazuri.
  • Când utilizați setul de căști pe lângă o chiuvetă sau un recipient cu lichid
   Aveți grijă să nu scăpați setul de căști într-o chiuvetă sau în alt recipient umplut cu apă.
  • Utilizarea setului de căști în condiții de ploaie sau ninsoare, sau în locații cu umezeală

Curățarea setului de căști

 • Când exteriorul setului de căști se murdărește, ștergeți cu o lavetă moale, uscată. Dacă setul de căști este foarte murdar, înmuiați o lavetă în detergent neutru diluat și stoarceți-o bine înainte de a o folosi pentru curățarea setului de căști. Nu utilizați solvenți, de exemplu diluant, benzen sau alcool, deoarece aceștia pot deteriora suprafața.

Nu utilizați setul de căști în apropierea dispozitivelor medicale

 • Undele radio pot afecta stimulatoarele cardiace și dispozitivele medicale. Nu utilizați setul de căști în locuri aglomerate, cum ar fi trenurile aglomerate sau în interiorul unei instituții medicale.
 • Setul de căști (inclusiv accesoriile) conține magneți care ar putea interfera cu stimulatoarele cardiace, valvele de derivație programabile pentru tratamentul hidrocefaliei sau alte dispozitive medicale. Nu așezați setul de căști în apropierea persoanelor care utilizează astfel de dispozitive medicale. Consultați medicul înainte de a folosi setul de căști dacă utilizați astfel de dispozitive medicale.

Țineți setul de căști departe de un card magnetic

 • Setul de căști are magneți. Dacă apropiați un card magnetic de setul de căști, cardul magnetic poate fi afectat și poate deveni inutilizabil.