Vypnutí sluchátek s mikrofonem

  1. Na dobu asi 2 sekund stiskněte a podržte tlačítko dokud nezhasne indikátor (modrý).