Osoba, se kterou telefonujete, není slyšet.

  • Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka s mikrofonem i připojené zařízení (tj. smartphone).
  • Pokud jsou nastaveny příliš nízké hlasitosti, zvyšte hlasitost na připojeném zařízení a na sluchátkách.
  • Zkontrolujte nastavení zvuku zařízení Bluetooth, abyste se ujistili, že zvuk během hovoru vychází ze sluchátek s mikrofonem.
  • Navažte znovu připojení pomocí zařízení Bluetooth. Jako profil vyberte možnost HFP nebo HSP.
  • Posloucháte-li hudbu pomocí sluchátek s mikrofonem, zastavte přehrávání a přijměte příchozí hovor stisknutím tlačítka .