Ovládání audio zařízení (připojení Bluetooth)

Pokud zařízení Bluetooth podporuje profil AVRCP, můžete je ovládat pomocí sluchátek s mikrofonem. Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení Bluetooth. Viz návod k obsluze dodaný se zařízením Bluetooth.

Jednotlivá tlačítka mají následující funkci:

  • Jedním stisknutím během pozastavení spustíte přehrávání.
  • Jedním stisknutím během přehrávání pozastavíte přehrávání.

- () / + ()

  • Nastavení hlasitosti.
  • Stisknutím a podržením, dokud neuslyšíte pípnutí, přeskočíte na začátek následující stopy / na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání). Stisknutím do 1 sekundy po uvolnění tlačítka přeskočíte na začátek následující/předchozí stopy a uslyšíte pípnutí (tuto operaci můžete opakovat).

Poznámka

  • Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek s mikrofonem reagovat správně.
  • Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení Bluetooth. Budete-li postupovat výše vyobrazeným způsobem, může se spustit jiná funkce nebo přístroj nemusí reagovat.