Ochranné známky

  • Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností Sony Corporation probíhá na základě licence.
  • Značka N je ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.
  • Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
  • Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.
  • Mac, OS X, iPhone, iPod touch a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a jiných zemích.
  • IOS je obchodní značka nebo registrovaná obchodní značka společnosti Cisco v USA a jiných zemích a může být používána pod licencí.

Ostatní ochranné známky a názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.