Nelze uskutečnit párování.

  • Přibližte sluchátka s mikrofonem a zařízení Bluetooth na vzdálenost menší než 1 m od sebe.
  • Při prvním zapnutí po zakoupení, inicializaci nebo opravě se sluchátka s mikrofonem automaticky přepnou do režimu párování. Chcete-li spárovat druhé nebo další zařízení, stiskněte a přidržte tlačítko sluchátek s mikrofonem po dobu více než 7 sekund pro přepnutí do režimu párování.
  • Při opakovaném párování sluchátek s mikrofonem se zařízeními po inicializaci nebo opravě sluchátek s mikrofonem mohou informace o párování se sluchátky s mikrofonem dříve uložené v zařízení iPhone nebo jiném zařízení bránit úspěšnému provedení párování (iPhone apod.). V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonem z daného zařízení a poté zařízení opět spárujte.