O hlasových informacích

V následujících situacích se budou ze sluchátek s mikrofonem ozývat hlasové informace.

  • Při zapnutí napájení: „Power on“ (Napájení zapnuto)
  • Při vypnutí napájení: „Power off“ (Napájení vypnuto)
  • Při zahájení režimu párování: „BLUETOOTH pairing“ (Párování BLUETOOTH)
  • Při navázání připojení Bluetooth: „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno)
  • Při ukončení připojení Bluetooth: „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH odpojeno)
  • Pokud je při zapnutí sluchátek s mikrofonem nízké napětí baterie: „Battery level low“ (Úroveň nabití baterie nízká)
  • Při automatickém vypnutí z důvodu nízkého napětí baterie: „Please recharge headset“ (Nabijte sluchátka s mikrofonem)