Vytvoření bezdrátového připojení k zařízením Bluetooth

Funkce Bluetooth vašeho zařízení umožňuje bezdrátový poslech hudby a volání s použitím sluchátek s mikrofonem.

Registrace zařízení (párování)

Při prvním použití funkce Bluetooth je třeba nejprve obě zařízení zaregistrovat a umožnit tak jejich spojení. Operace zaregistrování zařízení se nazývá registrace zařízení (párování).

Pokud připojované zařízení nepodporuje připojení jedním dotykem (NFC), proveďte na sluchátkách s mikrofonem a na zařízení registraci zařízení (párování).

Pokud zařízení podporuje připojení jedním dotykem (NFC), k provedení registrace zařízení (párování) a navázání připojení Bluetooth se bude stačit zařízení dotknout.

Připojení sluchátek s mikrofonem k zaregistrovanému (spárovanému) zařízení

Jakmile zařízení jednou zaregistrujete, není nutné je registrovat znovu. Vhodným způsobem zařízení připojte.