Jsou časté výpadky zvuku.

 • Odstraňte všechny překážky mezi anténou zařízení Bluetooth, které má být připojeno, a vestavěnou anténou sluchátek s mikrofonem. Anténa sluchátek s mikrofonem je vestavěná do součástí zobrazených tečkovanou čárou na obrázku níže.

  A: Umístění vestavěné antény

 • Za následujících podmínek může být znemožněna komunikace přes Bluetooth nebo může dojít k výskytu šumu či výpadku zvuku.
  • Mezi sluchátky s mikrofonem a zařízením Bluetooth se nachází tělo uživatele
   Komunikaci přes Bluetooth můžete vylepšit umístěním zařízení Bluetooth do směru antény sluchátek s mikrofonem.
  • Mezi sluchátky s mikrofonem a zařízením Bluetooth se nachází překážka, například kovový předmět nebo stěna.
  • Na místech s bezdrátovou sítí LAN, místech, kde je používána mikrovlnná trouba, jsou generovány elektromagnetické vlny atd.
 • Situaci lze zlepšit změnou nastavení kvality bezdrátového přehrávání nebo pevným nastavením režimu bezdrátového přehrávání na SBC na vysílacím zařízení. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s vysílacím zařízením.
 • Protože zařízení Bluetooth a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) používají stejnou frekvenci (2,4 GHz), může dojít k mikrovlnnému rušení, které bude mít za následek šumění nebo výpadky zvuky, případně nemožnost komunikace, jestliže jsou sluchátka s mikrofonem blízko zařízení Wi-Fi. V takovém případě proveďte následující postup.
  • Používejte sluchátka s mikrofonem alespoň 10 m od zařízení Wi-Fi.
  • Používáte-li sluchátka s mikrofonem méně než 10 m od zařízení Wi-Fi, zařízení Wi-Fi vypněte.
  • Používejte sluchátka s mikrofonem a zařízení Bluetooth co nejblíže u sebe.
 • Pokud posloucháte hudbu ze smartphonu, můžete situaci zlepšit vypnutím nepotřebných aplikací nebo restartováním smartphonu.