Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

  1. Používáte-li zařízení podporující připojení jedním dotykem (NFC), znovu se zařízením dotkněte sluchátek s mikrofonem. (Pokud je obrazovka zařízení zamknutá, odemkněte ji.) Používáte-li zařízení, které funkci připojení jedním dotykem (NFC) nepodporuje, proveďte operaci pomocí zařízení Bluetooth.

    Když je zařízení odpojeno, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH odpojeno).

  2. Vypněte sluchátka s mikrofonem.

    Ozve se hlasové upozornění „Power off“ (Napájení vypnuto).

Tip

  • Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.