Používání funkce hlasového asistenta (Google app)

Pomocí funkce Google app, kterou jsou vybaveny smartphony se systémem Android, můžete mluvením do mikrofonu sluchátek ovládat smartphone Android.

 1. Nakonfigurujte nastavení asistenta a hlasového ovládání v aplikaci Google app.

  Ve smartphonu Android vyberte možnost [Settings] — [Apps] a poté vyberte ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu displeje.
  Poté vyberte možnost [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App] a nastavte možnost [Assist App] na hodnotu Google app.

  Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

  Poznámka: Může být nutná nejnovější verze aplikace.

  Podrobnosti o funkci Google app naleznete v návodu k obsluze zařízení, na stránkách zákaznické podpory smartphonu Android nebo na webových stránkách obchodu Google Play.

  V závislosti na technických vlastnostech smartphonu Android nemusí být možné funkci Google app ze sluchátek s mikrofonem aktivovat.

 2. Připojte sluchátka s mikrofonem k smartphonu Android prostřednictvím připojení Bluetooth.
 3. Když je smartphone Android v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, dvěma stisknutími tlačítka během 0,5 sekundy aktivujete funkci Google app.

  Aktivuje se funkce Google app a uslyšíte zvuk spuštění.

 4. Prostřednictvím mikrofonu sluchátek sdělte požadavek na funkci Google app.

  Podrobnosti o funkci Google app, například o aplikacích, které s funkcí Google app spolupracují, naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

  Pokud po aktivaci funkce Google app uběhne určitá doba bez požadavku, funkce Google app se deaktivuje.

Poznámka

 • Funkci Google app nelze aktivovat, když řeknete „Ok Google“ prostřednictvím mikrofonu sluchátek ani v případě, že je zapnuto nastavení [Ok Google] smartphonu Android.