Kontrola zbývající kapacity baterie

Můžete zkontrolovat zbývající kapacitu nabíjecí baterie.

Když zapnete sluchátka s mikrofonem, indikátor (modrý) dvakrát zabliká, potom začne blikat indikátor (červený).

Indikátor (červený) bliká podle zbývajícího napětí baterie, a to následujícím způsobem.

Zabliká 3krát - - - - : Vysoké

Zabliká 2krát - - : Střední

Blikne 1krát : nízké (baterii je třeba nabít) „Battery level low“ (Úroveň nabití baterie nízká)

*Pouze když bude napětí baterie nízké, uslyšíte také hlasové upozornění.

Je-li baterie téměř vybitá

Indikátor zčervená. Při vybití baterie vygenerují sluchátka s mikrofonem výstražný zvukový signál, ozve se hlasové upozornění „Please recharge headset“ (Nabijte sluchátka s mikrofonem) a sluchátka s mikrofonem se automaticky vypnou.

Při použití zařízení iPhone nebo iPod touch

Po připojení sluchátek s mikrofonem k zařízení iPhone nebo iPod touch (iOS), které podporuje profil HFP (Hands-free Profile), se na displeji zobrazí ikona signalizující zbývající kapacitu baterie sluchátek s mikrofonem.

Zařízení, která lze použít

iPhone nebo iPod touch podporující HFP (Hands-free Profile) (iOS 5.0 nebo novější)

iOS 10.2 nebo novější

iOS 7.0 nebo novější

iOS 5.X/6.X

A: zbývající kapacita baterie sluchátek s mikrofonem

B: 100 % až 70 %

C: 70 % až 50 %

D: 50 % až 20 %

E: 20 % nebo nižší (nutno nabít)