Připojení ke spárovanému zařízení iPhone

 1. Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.
 2. Zapněte sluchátka s mikrofonem.

  Stiskněte a přidržte tlačítko přibližně 2 sekundy.

  Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor (modrý) bliká. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

  Pokud se sluchátka s mikrofonem po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

  Zkontrolujte stav připojení zařízení iPhone. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.

 3. Zobrazte zařízení spárovaná se zařízením iPhone.
  1. Vyberte volbu [Settings].
  2. Stiskněte [Bluetooth].

  3. Dotkněte se volby [], abyste ji přepnuli na [] (vypněte funkci Bluetooth).

 4. Stiskněte [WI-SP500].

  Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

Tip

 • Výše uvedený postup slouží jako příklad. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném se iPhone.

Poznámka

 • Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonem, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth nebo vypněte napájení.
 • Pokud zařízení iPhone nelze připojit k sluchátkům s mikrofonem, deaktivujte spárování na zařízení iPhone a proveďte spárování znovu. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném se iPhone.
 • V případě, že v zařízení iPhone došlo k vymazání informací o párování pro sluchátka s mikrofonem, mohou se sluchátka s mikrofonem při zapnutí přepnout do režimu párování.