Sluchátka s mikrofonem nejsou rozpoznána počítačem.

  • Kabel micro-USB není řádně připojen k portu USB počítače.
  • Ověřte, že jsou sluchátka s mikrofonem a počítač připojeny přímo, a nikoli přes rozbočovač USB.
  • U připojeného portu USB počítače se mohl vyskytnout nějaký problém. Připojte se k jinému portu USB, je-li k dispozici.
  • V jiných než výše uvedených případech zkuste postup připojení USB zopakovat.