Připojení ke spárovanému počítači (Windows 7)

Před zahájením operace zajistěte následující:

 • V závislosti na počítači může být nutné zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Informace o tom, zda počítač využívá adaptér Bluetooth a jak ho vypnout, naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
 1. Probuďte počítač z režimu spánku.
 2. Zapněte sluchátka s mikrofonem.

  Stiskněte a přidržte tlačítko přibližně 2 sekundy.

  Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor (modrý) bliká. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

  Pokud se sluchátka s mikrofonem po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

  Pomocí počítače zkontrolujte, zda bylo navázáno připojení, pokud navázáno nebylo, pokračujte krokem 3.

  Pokud se počítač připojil k naposledy připojenému zařízení Bluetooth, odpojte jej a pokračujte následujícím krokem.

 3. Zvolte sluchátka s mikrofonem pomocí počítače.
  1. Klikněte na tlačítko [Start], potom na volbu [Devices and Printers].
  2. Klikněte dvakrát na [WI-SP500] zařízení.

  3. Klikněte na volbu [Listen to Music].

Tip

 • Výše uvedený postup slouží jako příklad. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

 • Pokud je kvalita přehrávání hudby nízká, ujistěte se, že je na počítači k dispozici funkce, která podporuje připojení přehrávání hudby (A2DP). Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
 • Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonem, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth nebo vypněte napájení.
 • Pokud nelze připojit počítač k sluchátkům s mikrofonem, deaktivujte spárování na počítači a proveďte spárování znovu. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
 • V případě, že došlo k vymazání informací o párování pro sluchátka s mikrofonem na počítači, mohou se sluchátka s mikrofonem při zapnutí přepnout do režimu párování.