Bezpečnostní opatření

Komunikace prostřednictvím Bluetooth

 • Bezdrátová technologie Bluetooth funguje v dosahu přibližně 10 m. Maximální komunikační dosah se může lišit v závislosti na překážkách (lidské tělo, kovy, zeď atd.) nebo elektromagnetickém prostředí.
 • Mikrovlny emitované zařízením Bluetooth mohou ovlivnit fungování elektronických lékařských přístrojů. Na následujících místech je nutné sluchátka s mikrofonem a další zařízení Bluetooth vypnout, protože mohou způsobit nehodu:
  • v nemocnici, v blízkosti prioritního sedadla ve vlaku, v přítomnosti hořlavých plynů, například na čerpací stanici
  • poblíž automatických dveří nebo požárních hlásičů
 • Tento výrobek při používání v bezdrátovém režimu vysílá rádiové vlny.
  Při používání výrobku v bezdrátovém režimu na palubě letadla se řiďte pokyny posádky ohledně přípustného používání zařízení v bezdrátovém režimu.
 • Vzhledem k vlastnostem bezdrátové technologie je zvuk přehrávaný v sluchátkách s mikrofonem oproti zvuku a hudbě přehrávané ve vysílajícím zařízení zpožděný. Při přehrávání filmu nebo hraní her proto nemusí být obraz a zvuk sladěné.
 • Sluchátka s mikrofonem podporují funkce zabezpečení vyhovující standardu Bluetooth za účelem poskytování zabezpečeného připojení při použití bezdrátové technologie Bluetooth, avšak v závislosti na nastavení nemusí být zabezpečení dostatečné. Při komunikaci prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth buďte opatrní.
 • Neneseme žádnou odpovědnost za jakýkoli únik informací během komunikace přes Bluetooth.
 • Nelze zaručit připojení ke všem zařízením Bluetooth.
  • Zařízení využívající funkci Bluetooth musí vyhovovat standardu Bluetooth stanovenému společností Bluetooth SIG, Inc. a musí být autentizované.
  • I v případě, že připojované zařízení vyhovuje výše uvedenému standardu Bluetooth, se některá zařízení nemusí připojit nebo nemusí kvůli svým vlastnostem nebo parametrům správně fungovat.
  • Při hands-free telefonování může v závislosti na zařízení nebo komunikačním prostředí vznikat šum.
 • V závislosti na připojovaném zařízení může zahájení komunikace chvíli trvat.
 • Sluchátka s mikrofonem nepodporují vícebodové připojení.
  Pokud sluchátka s mikrofonem podporují vícebodové připojení, lze je současně připojit k zařízení pro přehrávání hudby (profil A2DP, Walkman atd.) a komunikačnímu zařízení (smartphone s profilem HFP nebo HSP apod.). Můžete tak poslouchat hudbu, zatímco čekáte na příchozí hovoru nebo zatímco telefonujete.

Poznámka ke statické elektřině

 • Statická elektřina nakumulovaná v těle může způsobit slabé brnění v uších. Chcete-li minimalizovat její účinky, noste oblečení vyrobené z přírodních materiálů.

Jiné

 • Nepokládejte sluchátka s mikrofonem na místa vystavená vlhkosti, prachu, sazím nebo páře ani do vozidla nebo na jiná místa vystavená přímému slunečnímu svitu.
 • Zařízení Bluetooth nemusí u mobilních telefonů fungovat v závislosti na podmínkách rádiových vln a místě, ve kterém je zařízení používáno.
 • Vysoká hlasitost může poškodit váš sluch.
 • Kvůli bezpečnosti provozu nepoužívejte při řízení vozidla nebo jízdě na kole.
 • Nepoužívejte sluchátka s mikrofonem v místech, kde omezení vnímání okolního zvuku může vést k ohrožení, například na křižovatkách, vlakových nástupištích nebo na stavbách.
 • Udržujte konce sluchátek čisté. Konce sluchátek můžete omýt v roztoku mírného čisticího prostředku.
 • Nevystavujte sluchátka s mikrofonem nadměrným nárazům.
 • Čištění sluchátek s mikrofonem provádějte měkkou a suchou látkou.
 • Nevystavujte sluchátka s mikrofonem působení vody. Dodržujte níže uvedené bezpečnostní pokyny.
  • Vyhněte se pádu sluchátek s mikrofonem do dřezu nebo jiné nádoby s vodou.
  • Nepoužívejte sluchátka s mikrofonem ve vlhkém prostředí nebo v nepříznivém počasí, například v dešti či sněhu.
 • Necítíte-li se po použití sluchátek s mikrofonem dobře, přestaňte je ihned používat.
 • Děti mohou spolknout malé díly, například konce sluchátek, proto sluchátka s mikrofonem uchovávejte mimo dosah dětí.
 • V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů týkajících se těchto sluchátek s mikrofonem, které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze, se obraťte na nejbližšího prodejce značky Sony.