Resetování sluchátek s mikrofonem

Pokud sluchátka s mikrofonem nelze zapnout nebo je nelze ovládat, i když jsou zapnutá, resetujte je. Sluchátka s mikrofonem se automaticky resetují při zahájení nabíjení. Informace o párování a další nastavení nejsou touto operací vymazány.

Pokud sluchátka s mikrofonem nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci pro obnovení továrního nastavení.