Připojení jedním dotykem (NFC) k smartphonu (Android 4.1 nebo novější)

Přiložením sluchátek s mikrofonem k smartphonu vyvoláte automatické zapnutí sluchátek s mikrofonem, spárování a následné vytvoření připojení Bluetooth.

Kompatibilní smartphony
Smartphony kompatibilní s funkcí NFC se systémem Android™ 4.1 nebo novějším
NFC
NFC (Near Field Communication) je technologie umožňující bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi různými zařízeními, jako jsou smartphony a štítky IC. Díky funkci NFC lze datovou komunikaci — například párování Bluetooth — snadno zřídit prostým vzájemným přiložením kompatibilních zařízení, jež technologii NFC podporují (tj. u značky N-Mark nebo na místě vyznačeném na zařízení).
 1. Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji.
 2. Vyberte volbu [Setting] — [More].
 3. Nastavte funkci NFC na možnost zapnuto.

  * Výše uvedený postup slouží jako příklad. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

 4. Přiložte sluchátka s mikrofonem k smartphonu.
  • Dotkněte se smartphonem značky N-Mark na sluchátkách s mikrofonem. Ponechte sluchátka s mikrofonem v dotyku se smartphonem až do momentu, kdy smartphone zareaguje.
  • Informace o zóně dotyku smartphonu naleznete v návodu k obsluze telefonu.

  Spárování a připojení proveďte podle pokynů na obrazovce.

  Po připojení sluchátek s mikrofonem k smartphonu začne pomalu blikat indikátor (modrý). Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

  • Chcete-li sluchátka s mikrofonem odpojit, opět se smartphonu dotkněte.
  • Chcete-li připojit spárovaný smartphone, proveďte krok 4.
  • Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji.

Tip

 • Výše uvedený postup slouží jako příklad. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem se systémem Android.
 • Pokud sluchátka s mikrofonem nelze připojit, vyzkoušejte následující.
  • Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji a pohybujte smartphonem pomalu nad značkou N-Mark.
  • Je-li smartphone v pouzdru, vyjměte jej.
 • Dotknete-li se sluchátky s mikrofonem smartphonu kompatibilního s funkcí NFC, smartphone ukončí připojení Bluetooth s aktuálním zařízením a připojí se ke sluchátkům s mikrofonem (přepnutí Připojení jedním dotykem).