Uskutečnění hovoru

Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete využívat volání pomocí sady hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile).

 • Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
 • Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný k vašemu smartphonu či mobilnímu telefonu.
 • Sluchátka s mikrofonem podporují pouze normální příchozí hovory. Aplikace volání pro smartphony a počítače nejsou podporovány.
 1. Nejdříve připojte sluchátka s mikrofonem k smartphonu či mobilnímu telefonu.
 2. Pomocí smartphonu či mobilního telefonu uskutečněte hovor.

  Uskutečníte-li hovor, ze sluchátek se bude ozývat oznamovací tón.

  Uskutečníte-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání hudby se přeruší.

  Není-li ve sluchátkách s mikrofonem slyšet žádný oznamovací tón, přepněte zařízení pro volání na sluchátka s mikrofonem pomocí smartphonu či mobilního telefonu nebo přidržením tlačítka po dobu přibližně 2 sekund.

  A: Mikrofony

 3. Pomocí tlačítka + nebo - nastavíte hlasitost.

  Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

 4. Hovor ukončíte opětovným stisknutím tlačítka na sluchátkách s mikrofonem.

  Uskutečníte-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

 • Hlasitost pro volání lze nastavit pouze během telefonního hovoru.
 • Hlasitost během hovoru a hlasitost během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. Změna hlasitosti hovoru neovlivní hlasitost přehrávání hudby a naopak.

Poznámka

 • Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek s mikrofonem. Nachází-li se sluchátka s mikrofonem a smartphone či mobilní telefon příliš blízko u sebe, může vznikat šum.