Používání funkce hlasového asistenta (Siri)

Pomocí funkce Siri, kterou jsou vybavena zařízení iPhone, můžete mluvením do mikrofonu sluchátek ovládat zařízení iPhone.

 1. Zapněte Siri.

  V zařízení iPhone zapněte funkci Siri výběrem voleb [Settings] — [Siri].

  Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

  Poznámka: Podrobnosti o funkci Siri naleznete v návodu k obsluze zařízení nebo na stránkách zákaznické podpory zařízení iPhone.

 2. Připojte sluchátka s mikrofonem k zařízení iPhone prostřednictvím připojení Bluetooth.
 3. Když je zařízení iPhone připojeno k sluchátkům s mikrofonem pomocí připojení Bluetooth a je v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, stiskněte dvakrát tlačítko během 0,5 sekundy.

  Aktivuje se funkce Siri a uslyšíte zvuk spuštění.

 4. Prostřednictvím mikrofonu sluchátek sdělte požadavek na funkci Siri.

  Podrobnosti o funkci Siri, například o aplikacích, které s funkcí Siri spolupracují, naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

 5. Pokud chcete pokračovat v požadavcích, stiskněte tlačítko , než se funkce Siri deaktivuje.

  Pokud po aktivaci funkce Siri uběhne určitá doba bez požadavku, funkce Siri se deaktivuje.

Poznámka

 • Funkci Siri nelze aktivovat, když řeknete „Hey Siri“ prostřednictvím mikrofonu sluchátek, ani v případě, že je nastavení [AllowHey Siri“] zařízení iPhone zapnuto.