Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení

Odpojte kabel micro-USB, vypněte sluchátka s mikrofonem a poté současně stiskněte a podržte tlačítko a tlačítko - na více než 7 sekund.

Indikátor (modrý) 4krát zabliká ( ) a nastavení, jako např. hlasitost, se resetují na tovární nastavení. Tato operace obnoví nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonem z daného zařízení Bluetooth a poté je opět spárujte.

Pokud sluchátka s mikrofonem ani po inicializaci nefungují správně, obraťte se na nejbližšího prodejce produktů značky Sony.