Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth

 1. Zapněte sluchátka s mikrofonem.

  Stiskněte a přidržte tlačítko přibližně 2 sekundy.

  Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor (modrý) bliká. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

  Pokud se sluchátka s mikrofonem po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

  Zkontrolujte stav připojení na zařízení Bluetooth. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 2.

 2. Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

  Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth. Když je zařízení připojeno, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

Tip

 • Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Poznámka

 • Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonem, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth nebo vypněte napájení.
 • Pokud zařízení Bluetooth nelze připojit k sluchátkům s mikrofonem, deaktivujte spárování na zařízení Bluetooth a proveďte spárování znovu. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.
 • V případě, že došlo k vymazání informací o párování pro sluchátka s mikrofonem na připojeném zařízení, mohou se sluchátka s mikrofonem při zapnutí přepnout do režimu párování.