O indikátoru

Prostřednictvím indikátorů můžete sledovat různé stavy sluchátek s mikrofonem.

: Rozsvítí se modře / : Rozsvítí se červeně / -: Zhasne


Zapnutí

- (dvakrát blikne)

Vypnutí

(svítí asi dvě sekundy)

Indikace stavu Bluetooth

 • Režim párování

 • Nepřipojeno
  - - - - - - (přibližně interval jedné sekundy)
 • Proces připojování byl dokončen
  (bliká rychle po dobu asi pěti sekund)
 • Připojeno
  - - - (interval asi pěti sekund) - - -
 • Příchozí hovor

Indikace zbývající kapacity baterie

 • Vysoká
  - - - -
 • Střední
  - -
 • Nízká (nutné dobití)

Podrobnosti naleznete v části „Kontrola zbývající kapacity baterie“.

Nabíjení

 • Během nabíjení

Ostatní

 • Inicializace byla dokončena

Podrobnosti naleznete v části „Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení“.

Tip

 • Při malé zbývající kapacitě baterie se indikátor změní z modré na červenou s výjimkou režimu párování.