Výměna konců sluchátek

Konce sluchátek velikosti M jsou na sluchátka s mikrofonem nasazené.

Pokud máte pocit, že jsou konce sluchátek příliš velké, vyměňte je za konce sluchátek velikosti S. Konec sluchátka L nasaďte na levou jednotku a konec sluchátka R na pravou jednotku. Označení „L“/„R“ se nachází uvnitř každého konce sluchátka.

A : velikost S

B : velikost M

Sejmutí konce sluchátka

Nasazení konce sluchátka

Poznámka

  • Neblokujte akustický otvor.

A : akustický otvor