Nabíjení sluchátek s mikrofonem

Sluchátka s mikrofonem obsahují lithium-iontovou nabíjecí baterii. Sluchátka s mikrofonem nabíjejte dodaným kabelem micro-USB.

 1. Otevřete kryt portu micro-USB.

 2. Připojte sluchátka s mikrofonem k elektrické zásuvce.

  K připojení použijte dodaný kabel micro-USB a napájecí adaptér USB.

  • Rozsvítí se indikátor (červený) na sluchátkách s mikrofonem.
  • Nabíjení bude dokončeno přibližně za 2 hodiny (*) a indikátor (červený) automaticky zhasne.

  *Čas potřebný k nabití vybité baterie na plnou kapacitu. Doba může být odlišná v závislosti na podmínkách provozu.

  Po dokončení nabíjení odpojte kabel micro-USB a poté řádně zavřete kryt portu micro-USB, aby do sluchátek s mikrofonem nemohla vniknout voda nebo prach.

Tip

 • Nabíjení je také možné připojením dodaného kabelu micro-USB ke spuštěnému počítači.
 • Je-li nabíjení zahájeno při zapnutých sluchátkách s mikrofonem, dojde k jejich automatickému vypnutí.

Poznámka

 • V závislosti na napájecím adaptéru USB nemusí nabíjení fungovat.
 • Pokud nabíjecí baterie není dlouhou dobu používána, její výdrž se může zkrátit. Po několika dobitích se ovšem její výdrž zlepší.
 • Při dlouhodobém skladování sluchátek nabíjejte baterii na plnou kapacitu pravidelně jednou za 6 měsíců. Zabráníte tak úplnému vybití baterie.
 • Nebudete-li sluchátka s mikrofonem po delší dobu používat, může nabíjení baterie trvat déle.
 • Přejde-li počítač při připojení ke sluchátkům s mikrofonem do režimu spánku, nebude nabíjení řádně dokončeno. Před nabíjením zkontrolujte nastavení počítače. Po přechodu počítače do režimu spánku indikátor (červený) automaticky zhasne. V takovém případě sluchátka s mikrofonem znovu nabijte.
 • Pokud jsou sluchátka s mikrofonem připojena k počítači pomocí kabelu USB během nabíjení nebo po dokončení nabíjení, sluchátka s mikrofonem nelze zapnout ani nelze provádět kroky jako je registrace nebo připojení zařízení Bluetooth, přehrávání hudby atd.
 • Zjistí-li sluchátka s mikrofonem při nabíjení problém s některou z níže uvedených příčin, může indikátor (červený) zhasnout, aniž by bylo nabíjení dokončeno. V takovém případě zopakujte nabíjení v rozsahu teplot nabíjení. Pokud problém přetrvá, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
  • Okolní teplota překračuje rozsah teplot nabíjení 5 °C – 35 °C
  • Došlo k problému s baterií.
 • Nebudete-li sluchátka s mikrofonem po delší dobu používat, nemusí se při připojení kabelu micro-USB za účelem nabití sluchátek s mikrofonem rozsvítit indikátor (červený). Počkejte chvíli, dokud se indikátor (červený) nerozsvítí.
 • Poklesne-li výrazně kapacita vestavěné nabíjecí baterie, doporučujeme baterii vyměnit. Ve věci výměny nabíjecí baterie se obraťte na prodejce Sony.
 • Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani elektrickým rázům. Sluchátka s mikrofonem nikdy nenechávejte v zaparkovaném autě.
 • Při připojování k počítači používejte pouze dodaný kabel micro-USB a připojení provádějte přímo k počítači. Nabíjení nebude řádně dokončeno při nepřímém připojení, například přes rozbočovač USB.