Nízká kvalita zvuku

  • Pokud je hlasitost příliš vysoká, snižte ji.
  • Nepřibližujte se se sluchátky s mikrofonem k mikrovlnným troubám, zařízení Wi-Fi atd.
  • Umístěte sluchátka s mikrofonem blíže k zařízení Bluetooth. Odstraňte všechny překážky mezi sluchátky s mikrofonem a zařízením Bluetooth.
  • Nepřibližujte se se sluchátky s mikrofonem k televiznímu přijímači.
  • Je-li nastavena možnost HFP nebo HSP, přepněte připojení Bluetooth na A2DP pomocí zařízení Bluetooth.
  • Připojíte-li ke sluchátkům s mikrofonem zařízení s vestavěnou vysílačkou nebo rádiem, nemusí fungovat příjem signálu nebo se může snížit citlivost. Oddalte sluchátka s mikrofonem od připojeného zařízení a zkuste to znovu.
  • Pokud jste sluchátka s mikrofonem k tomuto zařízení Bluetooth připojovali již dříve a jsou-li sluchátka s mikrofonem zapnutá, je možné navázat pouze připojení HFP/HSP Bluetooth. Pokud k tomu dojde, použijte zařízení Bluetooth a vytvořte připojení A2DP Bluetooth.
  • Při poslechu hudby uložené v počítači pomocí sluchátek s mikrofonem může být prvních několik sekund po navázání připojení kvalita zvuku horší (například špatně slyšitelný hlas vokalisty apod.).
    Je to způsobeno tím, že počítač přenáší hudbu s kvalitou zvuku nastavenou nejprve na prioritu komunikace, a nejedná se proto o závadu.Jestliže se kvalita zvuku po několika sekundách nezlepší, stiskněte na sluchátkách s mikrofonem jednou tlačítko , pokud zrovna probíhá přehrávání. Nebo vytvořte připojení A2DP pomocí počítače. Pokyny k použití počítače naleznete v návodu k obsluze vašeho počítače.