Odpojení smartphonu jedním dotykem (NFC)

Sluchátka s mikrofonem lze odpojit od připojeného smartphonu jejich přiložením k telefonu.

  1. Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji.
  2. Přiložte sluchátka s mikrofonem k smartphonu.

    Přiložte značku N-Mark na sluchátkách s mikrofonem k smartphonu. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH odpojeno).

Poznámka

  • Nebude-li do 5 minut po odpojení sluchátek od smartphonu provedena žádná operace, sluchátka s mikrofonem se automaticky vypnou. Chcete-li sluchátka s mikrofonem vypnout dříve, stiskněte a asi 2 sekundy podržte tlačítko . Ozve se hlasové upozornění „Power off“ (Napájení vypnuto), indikátor (modrý) zhasne a sluchátka s mikrofonem se vypnou.