Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android

 1. Pokud je obrazovka smartphonu se systémem Android zamknutá, odemkněte ji.
 2. Zapněte sluchátka s mikrofonem.

  Stiskněte a přidržte tlačítko přibližně 2 sekundy.

  Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor (modrý) bliká. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

  Pokud se sluchátka s mikrofonem po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

  Zkontrolujte stav připojení na smartphonu se systémem Android. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.

 3. Zobrazte zařízení spárovaná se smartphonem.
  1. Vyberte volbu [Setting] — [Bluetooth].

  2. Dotkněte se volby [] vedle možnosti [Bluetooth], abyste funkci Bluetooth zapnuli.

 4. Stiskněte [WI-SP500].

  Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

Tip

 • Výše uvedený postup slouží jako příklad. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Poznámka

 • Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonem, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth nebo vypněte napájení.
 • Pokud nelze připojit smartphone k sluchátkům s mikrofonem, deaktivujte spárování na smartphonu a proveďte spárování znovu. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem.
 • V případě, že došlo k vymazání informací o párování pro sluchátka s mikrofonem na smartphonu, mohou se sluchátka s mikrofonem při zapnutí přepnout do režimu párování.