Преглед, споделяне или редактиране на снимки и видеоклипове

Преглеждайте или споделяйте снимки и видеоклипове в приложението Google Фото, след заснемане на снимки или запис на видеоклипове. Можете също така да редактирате снимки или видеоклипове, например, чрез регулиране на цветовете или изрязване на снимки.
  1. При използване на камерата, натиснете миниатюрата, за да отворите снимка или видеоклип.
  2. Плъзнете наляво или надясно, за да разгледате снимките и видеоклиповете.
  3. Натиснете (икона Споделяне), за да споделите снимка или видеоклип, или (икона Редактиране), за да редактирате.
    Натиснете екрана, за да се скрият или покажат иконите.