Зареждане на устройството чрез безжично зарядно устройство

Можете да закупите безжично зарядно устройство за безжично зареждане на устройството.

Ако използвате устройството си по време на зареждане, скоростта на зареждане може да стане по-бавна или зареждането да спре с цел защита на батерията. Използването на някои приложения по време на зареждане може да забрани зареждането или да повлияе на функцията за зареждане. Например, използването на камерата по време на безжично зареждане може да причини статичен шум в изображението.

Уверете се, че сте премахнали всички покрития на екрана и калъфи на телефона при използване на функцията за безжично зареждане.

Имайте предвид следното:

  • Не поставяйте метални предмети между устройството и зарядното устройство, тъй като има риск от изгаряне.
  • Не поставяйте кредитни карти върху зарядното устройство, тъй като те могат да се размагнетизират или повредят.

Забележка

  • Ако устройството е поставено неправилно върху безжичното зарядно устройство, времето за зареждане ще се увеличи значително.

Диаграма на безжично зареждане на устройството

  1. Поставете устройството върху безжичното зарядно устройство съгласно инструкциите на това зарядно устройство.
    Намотката за безжично зареждане от задната страна на устройството ви трябва да е допряна до зарядното устройство, за да се зарежда.
  2. Когато зареждането започне, известяващият индикатор светва и иконата за зареждане се показва на екрана.
  3. Когато устройството е напълно заредено, го премахнете от безжичното зарядно устройство.