Режим STAMINA

Режим STAMINA удължава времето, докато се наложи зареждане на батерията, като блокира някои функции на устройството. Когато включите Режим STAMINA, екранът превключва в режим Тъмна тема.

В зависимост от нивото на STAMINA ще бъдат ограничени или изключени различни функции, за да се намали консумацията на батерията. Те включват производителност на рендиране, яркост на екрана, подобрение на изображението и GPS, когато екранът е изключен. Синхронизирането на данни във фоново приложение или поточно предаване може да е забранено за някои приложения.

Можете да настроите режима STAMINA да се включва или изключва автоматично според нивото на батерията. Следвайте инструкциите на екрана за подробни настройки.

  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Батерия] > [Режим STAMINA].
  2. Натиснете [Включване сега].

Съвет

  • В меню Енергоспестяваща функция можете да изключите приложения, за да не се оптимизират отРежим STAMINA.