Изключване на приложения от енергоспестяващата функция

  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия] > [Разширени] > [Специален достъп за приложението] > [Енергоспестяваща функция].
  2. Изберете [Всички приложения] от падащото меню.
  3. Изберете приложението, посочено като [Приложено], и след това следвайте инструкциите на екрана.