Проследяване на обект

Камерата може да засече и проследи движещ се обект. Жълтата рамка показва лица или движещи се обекти, които са на фокус.
  1. При използване на основната камера, натиснете (икона Настройки).
  2. Натиснете превключвателя [Следене на обекти], за да разрешите.
  3. Затворете менюто с настройките.
    Настройката е записана.
  4. Изберете обект за проследяване като го докоснете във визьора.
  5. Натиснете клавиша за камерата или натиснете бутона за затвора, за да направите снимка или да запишете видеоклип.

Забележка

  • Тази настройка не е налична, когато [Размер на видеото] е настроено на [4K].