Освобождаване на място във вътрешната памет

Ако устройството започне да се забавя или приложенията внезапно се изключват, освобождаването на място във вътрешната памет може да разреши проблема.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Хранилище].
  2. Натиснете [ОСВОБОЖДАВ. НА МЯСТО].
    Ако в устройството е поставена карта памет, изберете [Вътрешно споделено хранилище] > [ОСВОБОЖДАВ. НА МЯСТО].
  3. Изберете приложения, които не използвате често или стари файлове за изтриване, след което следвайте инструкциите на екрана.