Различни методи за заснемане на снимки

Заснемайте снимки с помощта на метода, който отговаря на Вашето положение.

Стартиране на камерата и едновременно с това заснемане на снимка

 1. Докато използвате камерата, натиснете (икона Настройки), след което натиснете [Старт. с клавиша за камера] > [Стартиране и заснемане].
 2. Затворете менюто с настройките и излезте от камерата.
  Настройката е записана за всички режими на заснемане.
 3. Натиснете продължително бутона на камерата за стартиране на камерата и направете снимка.

Снимка чрез натискане на екрана

 1. Докато използвате камерата, натиснете (икона Настройки), след което натиснете [Заснемане с докосване] > [Вкл.] или [Само предна камера].
 2. Затворете менюто с настройките.
  Настройката е записана във всички режими на записване.
 3. Натиснете където и да е върху екрана, за да направите снимка.

Съвет

 • Тази функция може също да се използва за видеоклипове.

Заснемане на снимка докато се записва видео

 1. При записване на видео, натиснете (икона Камера).
  Снимката ще бъде заснета след като пуснете бутона на затвора.