Прехвърляне на съдържание от старото ви устройство

Има няколко начина за прехвърляне на вашите данни от старо на новото устройство.

  • Синхронизиране на данни чрез профил в Google
  • Копиране и прехвърляне на данни с помощта на компютър
  • Копиране и прехвърляне на данни с помощта на SD карта

За повече информация отидете на support.google.com/android/.