Стартиране на приложението Cinema Pro

Cinema Pro е приложение, захранвано от технологията Digital Motion Picture Camera на Sony. Можете да създавате идеални видеоклипове, като конфигурирате професионални параметри и цветови настройки.
 1. Намерете и докоснете (икона Cinema Pro).

Cinema ProНачален екран

Изображение, показващо къде се намира всеки параметър на екрана на приложението Cinema Pro. Горна лява област, 1. Горна дясна област, 2 и 3. Централна дясна област, 4. Долна област, от дясно на ляво, от 5 до 12.

Съвет

 • Натиснете оранжевите параметри, за да промените настройките.

 1. Визьор

 2. Икона Меню – натиснете, за да отворите менюто.

  • Натиснете [Отв. на проект], за да отворите съществуващ проект или за да създадете нов проект.
  • Натиснете [Cinema Library], за да стартирате приложението Cinema Library. Можете да отворите съществуващ проект или да гледате създаден филм.
  • Натиснете [Стабил.], за да включите или изключите функцията за стабилизатор.
  • Натиснете [Измер. ръчен], за да се покаже или скрие ръчната експозиция. Ръчнaтa експозиция се показва с индикатор за измерване на визьора.
  • Натиснете неколкократно [Рамка], за да изведете и изберете от различни пропорции.
  • Натиснете [Решетка] за показване и балансиране на композицията.
  • Натиснете [Нивелир], за да включите или изключите индикатора за ниво.
  • Натиснете [Калибр. нив.], за да калибрирате стандарта за хоризонталната равнина, за да поправите отклонения в посоката на накланяне.
  • Натиснете [Интел. заглуш. вятър] за намаляване на шума от вятъра.
 3. Проект настройки

  Натиснете един оранжев параметър, за да регулирате разделителната способност и честотата на кадрите на целия проект или видеоклиповете. Настройките на проекта могат да бъдат променяни само преди записване на първия видеоклип.

 4. Настройки на Видеок. – параметри за регулиране за всеки видеоклип.

  • Натиснете [Изгл.], за да регулирате атмосферата на клипа.
  • Натиснете [FPS], за да регулирате честотата на кадрите. Изберете [120fps] за запис на видеоклип на забавен каданс.
   Настройката [FPS] е налична само когато [Резолюц.] е зададена на [2K].
  • Натиснете [Обектив], за да изберете обектив.
  • Натиснете [ISO], за да регулирате стойността на ISO. Натиснете [Автоматично], когато е оранжево, за автоматично настройване на подходяща ISO стойност.
  • Натиснете [Баланс бяло], за да регулирате баланса на белия цвят. Можете също да използвате плъзгачите, за да регулирате баланса на белия цвят.
   За да регулирате баланса на белия цвят според избраната бяла област, изберете [Персонализирана], натиснете [Задай], задръжте устройството си така, че бялата област да покрива напълно рамката в центъра, след което натиснете [Задай] отново.
   Ако изберете [Автоматично], можете да зададете дали да се заключват настройките за баланс на белия цвят.
  • Натиснете [Затвор], за да регулирате скоростта на затвора. Натиснете [Автоматично], когато е оранжево, за автоматично настройване на подходяща скорост на затвора.
  • Натиснете [Фокус], за да регулирате фокуса. Натиснете [AF] или [MF], за да превключите режима за фокусиране на автоматичен или ръчен. Когато режимът за фокусиране е зададен на „ръчен“, можете да регулирате маркерите за фокус и бързината на фокусиране от един обект на друг, като натиснете (икона Настройки). Когато режимът за фокусиране е зададен на „автоматичен“, можете да укажете областта за фокусиране, като натиснете визьора.
 5. Натиснете, за да стартирате или спрете записа.

 6. Натиснете, за да заснемете текущия кадър като неподвижно изображение.

 7. Натиснете, за да скриете или покажете линиите на кадъра, линиите на таблицата и ръчната експозиция.

 8. Нивелир

  Нивелирът ви помага да измерите ъгъла на устройството и да задържите картината хоризонтална. Когато устройството усети, че това е нивото, нивелирът става зелен.

 9. Индикатори на състоянието

  • Натиснете миниатюра, за да видите видеоклип или неподвижно изображение.
  • Натиснете [Вс. файлове], за да видите видеоклип или неподвижно изображение, което не е в изгледа с миниатюри.
  • Можете да заснемете неподвижно изображение от видеоклипа, като натиснете (икона Редактиране на видео), докато се възпроизвежда. Натиснете (бутон Връщане), за да се върнете към началния екран Cinema Pro.
 10. Натиснете, за да промените нивото на звука.

 11. Измер. ръчен

  Ръчната експозиция показва недостатъчна експозиция/свръхекпозиция.