Различни начини за използване на клавиша за сила на звука

Можете да променяте начина, по който използвате клавиша за сила на звука.
  1. При използване на камерата, натиснете (икона Настройки).
  2. Натиснете [Използвай клав. за звук за] и изберете опция.
    Настройката е записана.

Настройки на клавиш за сила на звука

  • Мащабиране: Използвайте клавиша за сила на звука за увеличаване или намаляване на мащаба.
  • Сила на звука: Клавишът за сила на звука е деактивиран за камерата.
  • Затвор на камерата: Използвайте клавиша за сила на звука като бутон за затваряне на снимки и видеоклипове.