Режим за една ръка

Разрешете Режим за една ръка за регулиране размера на дисплея, така че да можете да въвеждате с една ръка по-лесно.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Разширени] > [Режим за една ръка].
  2. Докоснете превключвателя [Режим за една ръка], за да разрешите или забраните функцията.
  3. За да свиете екрана, натиснете двукратно (бутон Начало).
    За да излезете от Режим за една ръка, натиснете двукратно (бутон Начало) или натиснете празно място на екрана.

Регулиране на позицията на екрана

  • За да преместите екрана наляво или надясно: натиснете съответно (икона Стрелка наляво) или (икона Стрелка надясно).

  • За да преместите екрана нагоре или надолу: плъзнете хоризонталните ленти в края на преоразмерения екран.

  • За да преоразмерите екрана: плъзнете (икона Преоразмеряване на екрана) в края на преоразмерения екран.

Съвет

  • Можете да свиете екрана, като използвате менюто на "Страничен сензор".