Сглобяване – една SIM карта

Устройството ви поддържа само nano SIM карти. Устройствата с една SIM карта ви позволяват да използвате една SIM карта и карта памет.

SIM картата и картите памет се поставят на различни места в поставката за nano SIM карта и карта памет. Уверете се, че не сте ги объркали.

Забележка

  • За да избегнете загуба на данни, трябва да изключите устройството преди да издърпате поставката, за да извадите nano SIM картата или картата памет от устройството.

Диаграма на поставяне на SIM карта и карта памет в слота. Лява страна при изглед отпред, поставяне на SIM карта и карта памет в поставката.

Забележка

  • Не изрязвайте SIM картата, тъй като това може да повреди Вашето устройство.
  1. Издърпайте поставката за SIM картата.
  2. Плътно поставете SIM картата в поставката за SIM карта.
  3. Поставете картата памет добре в поставката за карта памет.
  4. Натиснете внимателно поставката за SIM карта обратно в слота, докато прилегне на място.