Сглобяване – две SIM карти

Устройството ви поддържа само nano SIM карти. Устройствата с две SIM карти поддържат или използването на две nano SIM карти, или nano SIM карта и карта памет.

Устройствата с две SIM карти не са налични на всички пазари или от всички оператори.

Забележка

  • За да избегнете загуба на данни, трябва да изключите устройството преди да издърпате поставката, за да извадите nano SIM картата (или картите) или картата памет от устройството.

Диаграма на поставяне на SIM карти и карта памет в слота. Лява страна при изглед отпред, поставяне на основната SIM карта в долната поставка и карта памет или втора SIM карта в горната поставка.

Забележка

  • Не изрязвайте SIM картата, тъй като това може да повреди Вашето устройство.
  1. Издърпайте поставката за SIM картата.
  2. Поставете основната SIM карта добре на мястото за SIM1.
  3. Поставете втората SIM карта (SIM2) или картата памет добре в поставката в правилната ориентация.
  4. Натиснете внимателно поставката за SIM карта обратно в слота, докато прилегне на място.