Стартиране на устройството за първи път

Препоръчително е да заредите батерията в продължение на поне 30 минути преди да стартирате устройството за първи път. Можете да използвате устройството докато то се зарежда.

При първото стартиране на вашето устройство интерактивна настройка ви помага да конфигурирате основните настройки, да персонализирате устройството и да влезете във вашите акаунти, например, в акаунта ви в Google.

  1. Натиснете продължително клавиша за захранване докато устройството започне да вибрира.

Изключване на устройството

  1. Натиснете продължително клавиша за захранването докато менюто с опции се отвори.
  2. Натиснете [Изключване].


Забележка

  • Възможно е изключването на устройството да отнеме известно време.