Използване на Страничен сензор

Вашето устройство има сензори от двете страни, които можете да натискате или плъзгате с една ръка, за да използвате устройството си по-лесно. Можете да показвате Меню на "Страничен сензор" като пряк път към приложения и настройки или меню Няколко прозореца, за да изберете две приложения в режима на разделен екран. Можете също така да се върнете към предходния екран, като плъзнете надолу по сензора. Не забравяйте да натиснете или плъзнете пръста си в областта на сензора. За да научите повече за Страничен сензор, намерете и натиснете [Настройки] > [Дисплей] > [Разширени] > [Страничен сензор] > [ИЗПР. РЪКОВ. СТРАН. СЕНЗ.].

Диаграма на ефективната зона за страничния сензор.

Съвет

  • Можете да промените позицията на докосване, например, когато ръба на устройството е покрит с калъф. За да промените позицията на докосване, намерете и натиснете [Настройки] > [Дисплей] > [Разширени] > [Страничен сензор] > [Конфигуриране на докосването] > [Ръчен], след това натиснете превключвателя [Раб. вътр. ръб на екрана].

Забележка

  • Страничен сензор е недостъпен в определени ситуации, например, когато използвате безжично зарядно или когато изгледът на екрана е в пейзажна ориентация.

Показване на Меню на "Страничен сензор"

За да активирате Меню на "Страничен сензор", натиснете двукратно отстрани на устройството.

Диаграма на двукратно натискане на по-дългата страна на устройството.

Съвет

  • За да излезете от Меню на "Страничен сензор", натиснете двукратно отстрани на устройството или върху празно място на екрана.

Показване на менюто Няколко прозореца

Плъзнете пръста си нагоре отстрани на устройството, за да се покаже менюто Няколко прозореца.Следвайте инструкциите, за да добавяте приложения към разделен екран.

Диаграма на плъзгане на пръста Ви нагоре по по-дългата страна на устройството.

Връщане на предишния екран като използвате страничния сензор

Плъзнете пръста си надолу отстрани на устройството, за да се върнете към предишния екран.

Диаграма на плъзгане на пръста Ви надолу по по-дългата страна на устройството.