Достъпност

Настройки за достъпност

Android предоставя много функции за достъпност, като например [Ниво на мащаба], [Размер на шрифта], [Корекция на цветове], [TalkBack] и др.

Можете да намерите функции за достъпност на [Настройки] > [Достъпност].

За повече информация посетете Помощната информация на Google на support.google.com/accessibility/android за достъпност.

Текст в реално време

Текст в реално време (ТСРВ) е услуга за текст, която операторите предоставят в някои държави/региони. Позволява всеки знак в съобщението да бъде четен, докато се въвежда. Консултирайте се с Вашия оператор, за да разберете дали ТСРВ е наличен в плана за Вашата услуга. Обърнете внимание, че за да се свържете с 911 чрез ТСРВ в Съединените щати, Вашият телефон трябва да има поставена SIM карта. За повече информация относно използването на ТСРВ на Вашия телефон, моля, посетете support.google.com/accessibility/android.