Активиране на таймера за селфи с длан

Използвайте Ръчен затвор за автоматично стартиране на таймера и заснемане на снимка, когато камерата открие ръката Ви. Функцията Ръчен затвор е налична само при използване на предната камера.
  1. При използване на камерата, натиснете (икона Превключване на камера) за активиране на предната камера.
  2. Натиснете (икона Настройки).
  3. Натиснете [Автозаснемане] > [Ръчен затвор].
  4. Затворете менюто с настройките.
    Настройката е записана.
  5. Вдигнете дланта си с пръсти, насочени нагоре към камерата.
    Когато камерата засече ръката ви, таймерът стартира и селфито е заснето.