Стартиране на Photo Pro (Photography Pro)

Photo Pro има интерфейс, предназначен да удовлетвори изискванията на професионалните фотографи. Можете да правите оптимални снимки с професионална технология.
 1. Намерете и докоснете (икона Photo Pro).

Екран за готовност на Photo Pro

Изображение, показващо къде се намира всеки параметър на екрана Готовност за Photo Pro. Централна област, 1 и 2. Дясна област отгоре надолу, от 3 до 6. Долна област, 7 и 8. Лява област отдолу нагоре, от 9 до 13.

 1. Икона за съхранение на данни/количество свободно пространство/Пропорция/Файлов формат

  Иконата за сцена или иконата за условие се показват и когато е избран режим AUTO.

 2. Състояние на батерията

 3. Скала

  • Регулирайте стойността на експозицията при избран режим P.
  • Регулирайте скоростта на затвора, когато е избран режим S или режим M.
 4. Натиснете, за да заключите фокуса.

  Когато фокусът е заключен, бутонът става оранжев. Натиснете отново бутона, за да отключите фокуса.

 5. Натиснете, за да заключите експозицията.

  Когато експозицията е заключена, бутонът става оранжев. Натиснете бутона отново, за да отключите експозицията.

 6. Икони за настройка

  Натиснете, за да регулирате настройките.

  (Режим на работа)/ (Режим на фокусиране)/ (Фокусна зона)/ (Експозиция)/ISO (ISO)/ (Режим на измерване)/ (Режим светкавица)/AWB (Бал. белия цвят)/ (AF на лице/очи)/RAW (Файлов формат)

  Настройките зависят от избрания режим или обектив.

  Функцията за поддръжка на RAW (Файлов формат) ще се предоставя чрез софтуерна актуализация. Пускането в употреба на софтуера става поетапно, така че времето и наличността варират според пазара и/или оператора.

 7. Натиснете, за да заключите елементите от лявата страна на визьора и иконите на настройките, и да предотвратите случайни операции.

 8. Индикатор за фокуса/настройка на експозиция

  (икона за автоматичен фокус) показва, че обектът е на фокус.

  (икона за заключване на AE авто-експозиция) показва, че експозицията е заключена.

 9. Натиснете миниатюрата за преглед, споделяне или редактиране на снимки.

  Натиснете (бутон Връщане), за да се върнете към екрана за готовност на Photo Pro.

 10. Натиснете за превключване на обективи.

  За да използвате мащабирането, натиснете (икона за отваряне на циферблат за мащабиране), стиснете в или извън визьора, или използвайте клавиша за сила на звука.

 11. Натиснете, за да се покаже или скрие информацията, показана на визьора.

 12. Натиснете, за да настроите по-подробни настройки.

 13. Натиснете, за да превключите режима на снимане.