Заснемане на серия от изображения

Използвайте функцията Серия с клавиша за камера, за да заснемете серия от изображения и намерете най-добрата снимка.
 1. При използване на камерата, натиснете (икона Настройки).
 2. Натиснете превключвателя [Серия с клавиша за камера], за да разрешите.
 3. Затворете менюто с настройките.
  Настройката е записана.
 4. Натиснете продължително клавиша за камерата или бутона на затвора, за да заснемете серия от изображения.
  Броят на заснетите снимки е посочен в средата на визьора.
 5. Отпуснете клавиша за камерата или бутона за затвора, за да прекратите снимането в серия.
  Всички снимки са записани.
 6. Натиснете миниатюрата за преглед на резултати.
 7. Превъртете през заснетите снимки и изберете тези, които искате да запишете.
 8. Натиснете (икона за бързоснимачка) и след това изберете опция.

Съвет

 • Тази настройка е активирана по подразбиране при използване на бутона за затвора. Докоснете и задръжте бутона на затвора, за да направите серия от снимки.