Диагностициране на камерата

Ако Вашата камера не работи правилно, можете да изпълните тест за диагностика, за да идентифицирате дали има проблем с основната камера, предната камера, светкавицата или клавиша за камерата.

За да изпълните диагностичен тест на Вашата камера, се уверете, че сте свързани с интернет.

  1. При използване на камерата, натиснете (икона Настройки).
  2. Натиснете (икона Въведение във функции) > [Помощ] > [Старт. на прилож. за поддръжка].
  3. Натиснете [Тестове Xperia], изберете категория, след което следвайте инструкциите на екрана.