Настройване на Дисплей, открояващ важни неща

Дисплеят, открояващ важни неща, Ви позволява да разглеждате информация като час, известия или музика на екрана, когато екранът е изключен. Дисплеят, открояващ важни неща може също да покаже обложки, докато се изпълнява музика.

Изображение на дисплея, открояващ важни неща

Регулиране на настройките на Дисплей, открояващ важни неща

 1. Натиснете [Настройки] > [Облик] > [Диспл., откр. важни неща (Вин.пок.гр.об)].
 2. Натиснете [Показв. дисплей, откр. важни неща] и след това изберете желаната настройка.
 3. Затворете менюто Настройка.
  Настройката е записана.

Съвет

 • Настройката по подразбиране е [Интелигентно активиране], която активира Дисплей, открояващ важни неща когато е необходимо, например, когато се разхождате с устройството в ръка или при изваждане на устройството от Вашия джоб или чанта.

Показване на изображение на Дисплей, открояващ важни неща

 1. Натиснете [Настройки] > [Облик] > [Диспл., откр. важни неща (Вин.пок.гр.об)].
 2. Натиснете [Стикер], след което изберете желания от Вас стикер или снимка.
 3. Затворете менюто Настройка.
  Настройката е записана.