Икони на състоянието

(икона за сила на сигнала)

Режимът на мобилната мрежа се показва и при изпращане и изтегляне на мобилни данни.

(икона за липса на сигнал)

(икона за роуминг на данни)

(икона за Wi-Fi сигнал)

Активирана е Wi-Fi връзка и се предават данни.
Броят, показван вляво от иконата, се различава в зависимост от стандарта за Wi-Fi на текущата връзка.

(икона за грешка в Wi-Fi връзка)

Активирана е Wi-Fi връзка, но няма интернет връзка.

Тази икона се появява също когато се опитвате да се свържете с мрежа с портал за удостоверяване. След успешно влизане кръстчето изчезва.
Ако Google е блокиран във вашата зона, кръстчето може да се появи дори когато устройството е свързано с мрежа и има работеща Wi-Fi интернет връзка.

(икона за състояние на батерията)

(икона за зареждане на батерията)

(икона режим STAMINA)

(икона за самолетен режим)

(икона за заглушаване на микрофона)

(икона за високоговорител)

(икона за заглушаване)

(икона Вибрация)

(икона Аларма)

(икона за GPS)